Trang chủ

Ủng hộ nhất thể hoá Mình hồi đó đi ép cọc bê tông cho công trình Uỷ ban một huyện mới

Ủng hộ nhất thể hoá!
Mình hồi đó đi ép cọc bê tông cho công trình Uỷ ban một huyện mới. Ngay bên cạnh là toà Huyện Uỷ cũng đang làm móng.
Trưa ra quán cà phê, gặp thằng đang làm bên kia, mở thiết kế ra so thì thấy hai toà giống nhau như hai giọt nước.
Suy ra, thay vì dân phải oằn lưng ra nuôi một bọn thì nay phải nhân đôi số mồm lên.
Gom gọn lại đi cho đỡ tốn cám.
2021-04-13
4 Bình luận:
Vĩnh Phúc
2021-04-13 02:11:06
Ai lại so sánh với lợn bao giờ, phải so sánh với hà mã mới đúng kkk
Thuý Hồng Lê
2021-04-13 02:11:06
Có vẻ bất bình gì đấy ....
Nguyễn Minh Hải
2021-04-13 02:11:06
Tại sao không nuôi con khác cho năng suất cao hơn nhiều :)
Phạm Xinh Viềng
2021-04-13 02:11:06
Chuẩn, mà bắt Tào Mạnh Đức phải chia quyền cho lũ chuột Viên Thiệu hay Công Tôn Toản thì chỉ có lụn đi

Bình luận

Tên *
Bình luận *